ECU Libraries Catalog

Performativitet : Teoretiska Tillampningar I Konstvetenskap: 1

Other author/creatorHayden, Malin Hedlin Editor
Format Electronic and Book
Publication InfoAbuja : White House Press Limited
Descriptionill 08.500 x 05.510 in.
Supplemental Content Full text available from DOAB: Directory of Open Access Books
Supplemental Content Full text available from OAPEN
Summary Annotation Vad betyder performativitet? Och vad innebAr det att tala om nAgot som performativt? Den hAr lAroboken vill klargOra och kritiskt belysa ett viktigt men ibland svArfAngat begrepp. Bokens bidrag tar upp konkreta tolkningssituationer och visar pA direkta tillAmpningar av begreppet. Genom att lyfta fram konstverk och andra bilder frAn olika historiska perioder och sammanhang visar vi hur performativitet Ar ett mAngsidigt och anvAndbart begrepp vid bildtolkning. Syftet Ar att fOrmedla den kritiska potential ett begrepp har nAr det aktiveras i relation till olika studieobjekt. Boken riktar sig i fOrsta hand till studenter i konstvetenskap och andra Amnen dAr frAgor om visualitet och visuella praktiker Ar centrala. UtgAngspunkten Ar att boken inte bara ska ge en teoretisk fOrstAelse av begreppet utan framfOrallt peka ut vAgar och mOjligheter till praktisk tillAmpning. Det hAr Ar fOrsta volymen i Teoretiska tillAmpningar i konstvetenskap, som ingAr i serien Basic Readings in Culture and Aesthetics. RedaktOrer fOr boken Ar Malin Hedlin Hayden och MArten Snickare, professorer i konstvetenskap pA Institutionen fOr kultur och estetik vid Stockholms universitet.
Access restrictionAvailable only to authorized users.
Technical detailsMode of access: World Wide Web
Genre/formElectronic books.
ISBN9789176350478
ISBN9176350479 (Trade Paper) Active Record
Standard identifier# 9789176350478
Stock number01749080

Available Items

Library Location Call Number Status Item Actions
Electronic Resources View Online Content ✔ Available