ECU Libraries Catalog

MLA

Tʻu Shu Kuan Hsüeh Yü Tzŭ Hsün Kʻo Hsüeh =: Journal of Library & Information Science. [Tʻai-pei]: [Kuo li Tʻai-wan shi fan da hsüeh. She hui yü xüe xi], .

APA

Tʻu shu kuan hsüeh yü tzŭ hsün kʻo hsüeh =: Journal of library & information science. [Tʻai-pei]: [Kuo li Tʻai-wan shi fan da hsüeh. She hui yü xüe xi].

Chicago

Tʻu Shu Kuan Hsüeh Yü Tzŭ Hsün Kʻo Hsüeh =: Journal of Library & Information Science. [Tʻai-pei]: [Kuo li Tʻai-wan shi fan da hsüeh. She hui yü xüe xi].