ECU Libraries Catalog

MLA

Hurston, Zora Neale, and Carla Kaplan. Zora Neale Hurston : a Life In Letters. New York: Doubleday, 2002.

APA

Hurston, Z. Neale, & Kaplan, C. (2002). Zora Neale Hurston : a life in letters. New York: Doubleday.

Chicago

Hurston, Zora Neale., and Carla Kaplan. Zora Neale Hurston: A Life In Letters. New York: Doubleday, 2002.